1/4 tournant ( tubes inox )

663
escalier 1/4 tournant