1/4 tournant ( tubes inox )

escalier 1/4 tournant
escalier 1/4 tournant
663